Czy świadczenia z FA należy wypłacić od momentu dostarczenia wyroku sądu o obniżeniu alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka otrzymywała świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 500,00 zł na rzecz jednego dziecka. W styczniu 2021 r. podczas przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym wyszło na jaw, iż świadczenia te wyrokiem Sądu w październiku 2020 r. zostały obniżone do kwoty 300,00 zł.

W związku z powyższym, organ w lutym 2021 r. wstrzymał wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wezwał wierzycielkę do okazania ww. wyroku oraz wystąpił z wnioskiem do Sądu o udostępnienie wyroku.

Po wszelkich monitach wyrok dostarczył komornik sądowy wraz z informacją o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w maju 2021 r.

Czy wierzycielka za wstrzymany okres winna mieć wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego (tj. za luty, marzec i kwiecień), czy świadczenia należy wypłacić od momentu dostarczenia wyroku, tj. od maja 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access