Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2014 r.

PYTANIE

W jaki sposób Komenda Powiatowa PSP, jako jednostka budżetowa ma się wywiązać z obowiązku sprawozdawczego nałożonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1530)? Jednostka nie jest płatnikiem podatku VAT. W jaki sposób w tej sytuacji należy ustalić wartość netto?

Czy świadczenia wypłacane dla funkcjonariuszy i pracowników w związku z podróżą służbową lub szkoleniową, koszty rozliczone na delegacji np. przejazdy PKP, samochodami prywatnymi, noclegi podczas szkoleń - należy wykazać w tym sprawozdaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?