Czy świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie ustawy Covid-19 wygasły z mocy prawa i są nienależnie pobrane? - OpenLEX

Czy świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie ustawy Covid-19 wygasły z mocy prawa i są nienależnie pobrane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022, który został przyznany w związku z Covid-19, (wnioskodawczyni posiadała ważną kartę pobytu do maja 2021 r.).

Dnia 21.10.2021 r. poinformowała tutejszy Organ o zmianie nazwiska oraz dołączyła nową kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", która została wydana dnia 18.06.2021 r. Wnioskodawczyni oświadczyła, iż kartę odebrała w miesiącu lipcu 2021 r.

Czy należy uznać, iż świadczenia przyznane na podstawie ustawy Covid-19 wygasły z mocy prawa w miesiącu lipcu i nie powinna pobierać świadczenia w kolejnych miesiącach na podstawie przedłużenia związanego z Covid-19 i czy są to świadczenia nienależne pobrane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX