Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę biuro rachunkowe i jestem czynnym podatnikiem VAT (PKD 69.20). W ramach działalności gospodarczej prowadzę księgi rachunkowe stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną, ma status OPP.

Czy mogę zawrzeć z nim umowę wolontariatu, której przedmiotem będzie rozliczanie projektów dofinansowywanych z Urzędu Gminy i NFOŚiGW?

Do rozliczeń będę używała prywatnych narzędzi i sprzętu.

Czy od takiej świadczonej nieodpłatnie usługi będę musiała naliczyć i odprowadzić VAT?

Rozliczania projektów nie mam dodanego do rodzajów prowadzonej działalności w CEIDG. Nie jestem członkiem stowarzyszenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?