Czy świadczenia polegające na comiesięcznej obsłudze księgowej dla klientów spółki, spełniają definicje powtarzających się... - OpenLEX

Czy świadczenia polegające na comiesięcznej obsłudze księgowej dla klientów spółki, spełniają definicje powtarzających się świadczeń wspomnianych w przepisach k.s.h.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników. Każdy ze wspólników jest członkiem zarządu i każdy z nich otrzymuje na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie za czynności zarządcze. Dodatkowo każdy ze wspólników będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na podstawie art. 176 k.s.h. W treści umowy spółki został zawarty zapis zobowiązujący wspólników do wykonywania świadczeń na jej rzecz. Powtarzające się świadczenia będą dotyczyć comiesięcznej obsługi księgowej dla klientów spółki.

Czy świadczenia polegające na comiesięcznej obsłudze księgowej dla klientów spółki, spełniają definicje powtarzających się świadczeń wspomnianych w art. 176 k.s.h.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX