Czy subwencja oświatowa otrzymana przez gminę powinna być przekazana szkołom niepublicznym w formie dotacji na każde dziecko, uczęszczające do oddziału przedszkolnego w tych szkołach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy dzieci 6 - letnich w oddziale przedszkolnym. W jednej z gmin prowadzimy dwie szkoły niepubliczne z oddziałami przedszkolnymi, a gmina nie ma w swojej samorządowej szkole takiego oddziału. W związku z tym dotację podmiotową dla naszych dzieci ustala się na bazie sąsiedniej gminy, gdzie oddział przedszkolny jest w przedszkolu. Czy subwencja oświatowa na nasze dzieci 6 - letnie w szkołach niepublicznych otrzymywana przez gminę, powinna być tym szkołom przekazana w całości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX