Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Dnia 11 maja 2016 r. wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz weryfikacji dochodów organ ustalił, iż ww. kwalifikuje się do uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko. Zgodnie z powyższym przyznano świadczenie na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dnia 31 maja 2016 r. ww. zgłosiła jednocześnie utratę dochodu z tytułu utraty zatrudnienia przedkładając dokument potwierdzający utratę dochodu oraz uzyskanie dochodu - podjęcie zatrudnienia z dniem 1 czerwca 2016 r. przedkładając przy tym umowę dotyczącą wykonywania stażu współfinansowanego w ramach środków z EFS, zawartą między wnioskodawcą a PUP. Na podstawie rozmowy z pracownikiem Urzędu Pracy, uzyskano informację, iż stypendium stażowe finansowane z EFS jest zwolnione od podatku. W związku z czym jest to dochód nieopodatkowany. W oparciu o u.ś.r. analizując art. 3 pkt 1 lit. c, tj. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych Organ ustalił, iż wykonywanie stażu współfinansowanego ze środków EFS nie występuje w katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy otrzymywane wynagrodzenie stanowi dochód uzyskany na gruncie u.ś.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację