Czy stypendium socjalne będzie dochodem utraconym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2018 r.

PYTANIE

Klientka złożyła wniosek na świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018.

We wniosku zostało wykazane uzyskanie dochodu w roku bazowym, czyli 2016, stypendium socjalnego w łącznej kwocie 6.000 zł za rok. Świadczeniobiorca podjęła też pracę od 01.12.2017 r. i nie poinformowała o tym Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy składaniu kolejnego wniosku, w związku z urodzeniem się dziecka, ustalono, że dochody netto za styczeń 2018 r., będą powodowały utratę prawa do zasiłku oraz powstania nienależnie pobranych świadczeń. Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o tym, że od 01.10.2017 r. zrezygnowała ze studiów, z możliwością podjęcia ich kontynuacji w ciągu 5 lat, i że w związku z tym dochód ze stypendium socjalnego uzyskanym w 2016 r. jest dochodem utraconym.

Czy w zaistniałej sytuacji stypendium socjalnego będzie dochodem utraconym czy nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX