Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39a u.p.d.o.f. jest zwolnione z opodatkowania PIT również w przypadku, gdy jest wypłacane na rzecz obywatelki Republiki Czeskiej, mającej miejsce czasowego przebytu (ponad 183 dni w roku) w Polsce?

Czy taki nierezydent nie musi składać żadnego zgłoszenia do polskiego organu podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?