Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w ramach procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa p.z.p. Wykonawca złożył ofertę, gdzie w formularzach ofertowych (tj. formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem zamawiającego oraz formularzu ofertowym wygenerowanym przez platformę zakupową) wskazał tylko siebie jako wykonawcę składającego ofertę. Jednocześnie złożył dokument JEDZ dla wykonawcy określonego w ofercie. Jednakże w dokumencie JEDZ udzielił odpowiedzi TAK, że bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami, ale nie podał dalszych wymaganych informacji JEDZ w tym zakresie. Ponadto przedłożył grupę kapitałową dodatkowo od 2 wykonawców.

Zatem mam wątpliwość jak mam dalej postępować, czy zgodnie z treścią art. 24aa p.z.p. dokonać tylko oceny ofert (nie badam JEDZ i grupy kapitałowej), a ocenę ofert wykonuję tylko do wykonawcy określonego w ofercie, a następnie już jako ofertę najkorzystniejszą wyjaśniam powyższe rozbieżności?

Przy czym jeżeli wykonawca udzieli odpowiedzi, że się w formularzach ofertowych pomylił i chce startować w postępowaniu jako konsorcjum, to czy ja można dopuścić do takiej zmiany oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?