Czy studnię do celów pitnych można usytuować w odległości mniejszej niż 5 m od granicy z działką? - OpenLEX

Czy studnię do celów pitnych można usytuować w odległości mniejszej niż 5 m od granicy z działką?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy studnię do celów pitnych można usytuować w odległości mniejszej niż 5 m od granicy z działką na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

Studnia nie jest studnią wspólną na granicy dwóch działek. Zachowane są odległości, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2-5 r.w.t.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?