Czy studnia z poduszką sorbentową zlokalizowana na terenach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga pozwolenia wodnoprawnego na... - OpenLEX

Czy studnia z poduszką sorbentową zlokalizowana na terenach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy studnia z poduszką sorbentową zlokalizowana na terenach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków z art. 390 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr. wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX