Czy studium jest narzędziem do wyznaczania terenów chronionych akustycznie, skoro ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca planuje zmianę sposobu użytkowania zakładu. Aktualnie jest prowadzony zakład konfekcjonowania papieru, a planuje się rozpoczęcie działalności przetwarzania odpadów. Zakład istnieje od 30 lat. Planowana zmiana sposobu użytkowania wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku ze sporządzeniem KIP planuje się wykonanie operatu akustycznego. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jest jednak studium, które wskazuje, że część terenów przyległych planuje się zagospodarować jako tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej. Działki wokół zakładu zostały podzielone na mniejsze (prawdopodobnie pod zabudowę) i do niektórych z nich zostały wydane warunki zabudowy. Jednak faktycznie nie ma żadnego budynku mieszkalnego.

Jak powinno się określić granicę terenów chronionych?

Czy studium jest narzędziem do wyznaczania terenów chronionych akustycznie, skoro ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. wskazuje na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Czy ustalenie terenów chronionych akustycznie pod kątem faktycznego zagospodarowania obejmuje budynki, których budowa co najmniej się już rozpoczęła, czy należy wziąć pod uwagę, że wydane są decyzje o warunkach zabudowy?

Czy ma znaczenie, że zakład przemysłowy w danym miejscu istnieje od 30 lat i podział działek i wydanie decyzji o warunkach zabudowy nastąpiło 3 lata temu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX