Czy strzelnica ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strzelnica przetwarza dane osobowe osób korzystających z usług w następujący sposób: pobiera imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz podpis, a ponadto na terenie strzelnicy wewnątrz i na zewnątrz funkcjonuje monitoring wizyjny.

1. Czy strzelnica powinna posiadać całą dokumentację dotyczącą RODO (polityka ochrony danych itp.)?

2. Czy strzelnica ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych?

3. Jeśli strzelnica nie musi posiadać polityki ochrony danych osobowych oraz wyznaczać IOD, to czy spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób z niej korzystających i odpowiednie przechowywanie tych danych oraz nagrań wystarczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX