Czy strony zawierające umowę na dostarczenie wody i odbiór ścieków powinny wymienić wszystkie rodzaje odbieranych ścieków? - OpenLEX

Czy strony zawierające umowę na dostarczenie wody i odbiór ścieków powinny wymienić wszystkie rodzaje odbieranych ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W odniesieniu do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) – dalej u.z.w.o.ś. – czy strony zawierające umowę na dostarczenie wody i odbiór ścieków mogą ograniczyć się do stwierdzenia "odbioru ścieków", czy powinny wymienić wszystkie rodzaje odbieranych ścieków (tj. bytowe i przemysłowe)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?