Czy strona ubiegając się o świadczenia rodzinne za kilka okresów zasiłkowych powinna złożyć odrębne wnioski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieliśmy taką sytuację, że inna gmina przekazała nam do wypłaty świadczenia rodzinne (na starych zasadach okres zasiłkowy 2019/2020, tj. jak gmina przekazuje do innego ośrodka, czyli do nas, to wnioskodawca powinien złożyć nowy wniosek o świadczenia rodzinne w tej nowej gminie, tj. w naszej gminie), obecnie wnioski od 2020 r. przekazywane są do realizacji wg nowych przepisów i nie potrzeba składać ponownie wniosków.

Mieliśmy kontrolę i okazało się, że zrobiliśmy błędnie, tj. po otrzymaniu wniosku z innej gminy (przekazali wg właściwości) w lutym 2020 r. od razu przyznaliśmy świadczenia rodzinne bez nowego wniosku jako ciąg dalszy wypłaty.

Chciałam zapytać, jak to jest i z czego to wynika, bo mamy przypadki, że w sprawie koordynacji świadczeń rodzinnych Urząd Wojewódzki występuje z pismem, żeby dana osoba złożyła, np. 4 wnioski na 4 okresy zasiłkowe wstecz, bo świadczenia jej się należą i później ma je wypłacane?

Panu, któremu płaciliśmy świadczenia rodzinne się należały, spełnia wszystkie wymagania ustawy, ale zabrakło wniosku i świadczenia rodzinne do zwrotu.

Czy nie można się do takiej zasady zastosować, żeby uzupełnić brakujący wniosek (podobnie jak w koordynacji), bo i tak świadczenia się należały, dokumenty to potwierdzają, ale zabrakło wniosku?

Z czego to wynika, że można składać wnioski wstecz na np. 4 okresy zasiłkowe w sprawie koordynacji świadczeń rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX