Czy strona postępowania może nie wyrazić zgody na budowę urządzenia wodnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy strona postępowania (właściciel działki przed podziałem w ramach ZRID) może nie wyrazić zgody na budowę urządzenia wodnego (zbiornika na wody opadowe pochodzące z przebudowywanej drogi) w ramach postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jeśli przedmiotowy zbiornik realizowany będzie w ramach inwestycji drogowej realizowanej w ramach ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d.?

Czy brak zgody właściciela/strony na etapie pozwolenia wodnoprawnego może zatrzymać budowę drogi realizowaną u.z.r.i.d.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX