Czy strona musi wyrazić zgodę na doręczanie drogą elektroniczną korespondencji w konkretnej sprawie? - OpenLEX

Czy strona musi wyrazić zgodę na doręczanie drogą elektroniczną korespondencji w konkretnej sprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

1. Jeżeli strona postępowania ma u "nas" w ewidencji gruntów i budynków podany adres do korespondencji elektronicznej i podała "im" tzn. geodezji adres elektroniczny EPUAP, to czy spełnia warunek art. 391 § 1 pkt 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a., w związku z tym muszę bezwzględnie wysyłać do niej przez EPUAP, czy dodatkowo musi wyrazić zgodę na doręczanie drogą elektroniczną korespondencji w tej konkretnej sprawie?

2. Czy w związku z powyższym mogę zrobić dwie wersje decyzji jedna dla inwestora i innych stron postępowania podpisana w sposób tradycyjny, a druga tylko dla tej strony podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czy wtedy a/a mam wydrukować do akt sprawy dwie wersje dokumentu – decyzji)?

3. Czy w innych sprawach w świetle art. 392 k.p.a. powinienem wysyłać tylko drogą elektroniczną do urzędu miasta i urzędów gmin korespondencję jako do stron postepowania jak i np. jeżeli wynika to z ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. do wiadomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX