Czy strona może zrzec się prawa do możliwości wnoszenia wniosków i uwag w tym samym dniu, co odebrała postanowienie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wszczęcie postępowania z urzędu dotyczące weryfikacji prawa do zasiłku z pomocy społecznej.

Strona odbiera wszczęcie postępowania w dniu 18.08.2023 r. Strona chce się zrzec prawa do możliwości wnoszenia wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w związku z chęcią szybkiego zakończenia postępowania.

Czy strona może zrzec się prawa do możliwości wnoszenia wniosków i uwag w tym samym dniu, co odebrała postanowienie?

Czy dopiero w dniu kolejnym?

W jakim dniu przeprowadzamy wywiad środowiskowy ze Stroną?

Czy możemy to zrobić w dniu zrzeczenia się prawa, czy dopiero w dniu kolejnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX