Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 28.01.2019 r. Pani X złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawną córkę. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zostało wydane w dniu 22.01.2019 r., wniosek na komisję został złożony 10.12.2018 r., a okres ważności przypada na dzień 22.01.2022 r.

W dniu 04.02.2019 r. organ I instancji wydał decyzję administracyjną przyznającą Pani X zasiłek pielęgnacyjny na córkę w okresie od 01.12.2018 r. do 31.01.2022 r. Córka Pani X skończyła w grudniu 2020 r. 18 lat.

Czy w takiej sytuacji, Pani X w styczniu 2021 r. powinna wnieść prośbę o uchylenie ww. decyzji i córka powinna złożyć wniosek sama na siebie?

Czy pomimo, że córka ma 18 lat Pani X może pobierać zasiłek pielęgnacyjny na córkę zgodnie z wcześniej wydaną decyzją, aż do zakończenia okresu ważności orzeczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?