Czy strona ma prawo odwołać się do SKO, gdy nie zastosowała się do wezwania w sprawie uzupełnienia wniosku, który pozostawiono bez rozpatrzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona nie zastosowała się do wezwania w sprawie uzupełnienia wniosku. Wydano zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Strona odwołała się w tej sprawie do SKO.

Czy strona ma prawo odwołać się do SKO, gdy nie zastosowała się do wezwania w sprawie uzupełnienia wniosku, który pozostawiono bez rozpatrzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX