Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę. Do wniosku dołączył faktury dokumentujące zakup urządzeń. Forma płatności za ww. faktury to przelew.

Czy strona, do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej, powinna dołączyć potwierdzenia zapłaty (przelewów) dokonanych na powyższy cel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?