Czy strażakowi należy się ekwiwalent za udział w ćwiczeniach kompanii gaśniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kała Dariusz P.
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy strażakowi należy się ekwiwalent za udział w ćwiczeniach kompanii gaśniczej?

W dniu 4 czerwca 2022 r. strażak uczestniczył w ćwiczeniach kampanii gaśniczej organizowanych przez PSP. Ekwiwalent dla strażaków w gminie rozliczany jest kwartalnie. Nowa uchwała rady gminy w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu podjęta została 25 maja 2022 r., w życie weszła po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Wcześniejsze rozliczenie ekwiwalentu odbywało się zgodnie z uchwałą rady gminy określającą stawkę ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym.

Czy wobec powyższego strażakowi należy się ekwiwalent za udział w ćwiczeniach w dniu 4 czerwca 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX