Czy strata z tytułu najmu może zostać rozliczona w kolejnych latach? - OpenLEX

Czy strata z tytułu najmu może zostać rozliczona w kolejnych latach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna w czerwcu 2018 r. poniosła koszty dotyczące nieruchomości, której właścicielem stanie się w 2019 r. (umowa ostateczna sprzedaży) i w 2019 r. osiągnie pierwsze przychody wynikające z jej wynajmu.

Czy podatnik może te koszty wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2018 r. jako stratę z wynajmu i rozliczyć ją od dochodu osiągniętego w 2019 r., czy powinien je uwzględnić dopiero w tym miesiącu 2019 r., w którym osiągnie pierwszy przychód z tytułu wynajmu tego lokalu?

Nadmieniam, że podatnik w kwietniu 2018 r. podpisał umowę przedwstępną kupna lokalu. Wydatki, o których mowa nie stanowią wydatków, które zwiększać będą wartość początkową nabytego lokalu, ale stanowią udokumentowane wydatki, podlegające zaliczeniu do kosztów jednorazowo. Podatnik będzie się rozliczał według skali podatkowej. Podatnik w 2018 r. osiąga dochody z umowy o pracę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?