Czy stowarzyszeniu pszczelarskiemu przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości w stosunku do gruntu Bi dzierżawionego od... - OpenLEX

Czy stowarzyszeniu pszczelarskiemu przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości w stosunku do gruntu Bi dzierżawionego od gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina dzierżawi grunt stowarzyszeniu pszczelarskiemu, jest to grunt oznaczony symbolem Bi. Zgodnie ze statutem stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa. Celem stowarzyszenia jest między innymi pobudzenie świadomości społeczeństwa, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami itp., kultywowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelarskich. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaż cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, wydawanie książek, działalność agencji reklamowej, badania naukowe itp.

Czy możliwe jest zwolnienie stowarzyszenia z podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?