Czy stowarzyszenie powinno wnioskować o aneks uwzględniający dofinansowanie z innej jednostki samorządu terytorialnego, a następnie dokonać stosownych zmian w sprawozdaniu z wykonania zadania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie X otrzymało dotację od JST A na organizację zadania Z w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Organizacja X złożyła sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozliczenie kosztów jest poprawnie zrobione, zgodnie z umową i przedstawianą ofertą. W trakcie kontroli rezultatów okazało się, że na to samo zadanie Z, organizacja X otrzymała również dofinansowanie z innej jednostki samorządu terytorialnego B. W sprawozdaniu złożonym dla jednostki samorządu terytorialnego A stowarzyszenie X nie wykazało, dofinansowania od jednostki samorządu terytorialnego B (dot. tabeli pkt 2.3. Środki finansowe z innych źródeł publicznych) tłumacząc to w ten sposób że: poniesione wydatki na zadanie Z są odrębne dla jednostki samorządu terytorialnego A i jednostki samorządu terytorialnego B i nie zachodzi tu podwójne finansowanie. Z środków jednostki samorządu terytorialnego B były poniesione zupełnie inne koszty, niż te które były wykazane w ofercie przedstawionej do jednostki samorządu terytorialnego A.

Czy mimo tego, że zadanie jest wspólne ale koszty są odrębne i nie dochodzi do podwójnego finansowania organizacja nie musi wnioskować o aneks do jednostki samorządu terytorialnego A i tym samym nie wykazywać dotacji otrzymanej na zadanie Z od jednostki samorządu terytorialnego B?

Czy stowarzyszenie X powinno złożyć wniosek o aneks do jednostki samorządu terytorialnego A uwzględniający dofinasowanie z jednostki samorządu terytorialnego B i rozszerzający kosztorys o nowe pozycje finansowane z z dotacji udzielonej z jednostki samorządu terytorialnego B a następnie w sprawozdaniu dla jednostki samorządu terytorialnego A stowarzyszenie X powinno wykazać dofinansowanie zadania z jednostki samorządu terytorialnego B zgodnie z aneksem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX