Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stowarzyszenie powinno uwzględniać przy ustalaniu proporcji wstępnej i ostatecznej otrzymywane dotacje oraz składki członkowskie?

Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną oraz czynnym podatnikiem VAT. Prowadzimy działalność statutową oraz gospodarczą. Dokonujemy sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej. Poza tym uzyskujemy przychody z tytułu składek członkowskich niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz dotacje niemające wpływu na obniżenie wysokości cen towarów i usług. Podatek VAT od zakupów finansowanych ze składek członkowskich nie jest w całości odliczany. Przy odliczaniu podatku VAT od zakupów dotyczących zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej korzystamy ze struktury obliczanej, zgodnie z art. 90 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u., stosujemy także proporcję wynikającą z art. 86 u.p.t.u.

Czy przy ustalaniu proporcji wstępnej lub ostatecznej po zakończeniu roku należy uwzględnić w mianowniku przy obliczaniu struktury przychody z tytułu składek członkowskich oraz dotacji zarówno przy ustalaniu współczynnika jak i "prewspółczynnika"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?