Czy stowarzyszenie posiadające osobowość prawną może być adresatem decyzji o pozwolenie na budowę obiektu usługowego, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stowarzyszenie posiadające osobowość prawną może być adresatem decyzji o pozwolenie na budowę obiektu usługowego, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej?

Czy organ architektoniczno-budowlany może wezwać stowarzyszenie do przedłożenia statutu (uchwały) wskazującego jednoznacznie na prowadzenie działalności gospodarczej? 

Ma to istotny związek z wysokością opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę obiektu usługowego, tylko że stowarzyszenie uiściło opłatę skarbową jak dla osoby fizycznej. Sprawa dotyczy budowy budynku gospodarczego z funkcją składową w zabudowie usługowej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access