Czy stowarzyszenie niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzące działalność pożytku publicznego zgłaszające do ubezpieczenia społecznego 5 osób może nie płacić składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 października 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy stowarzyszenie niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzące działalność pożytku publicznego zgłaszające do ubezpieczenia społecznego 5 osób może nie płacić składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. po złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 31zo ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX