Czy stowarzyszenie na rzecz ochrony przyrody może być stroną w postępowaniu wznowieniowym w sprawie pozwolenia na budowę, jeśli nie była stroną na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Czy stowarzyszenie na rzecz ochrony przyrody może być stroną w postępowaniu wznowieniowym w sprawie pozwolenia na budowę, jeśli nie była stroną na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access