Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu sztuki wokalnej zgodnie z fizjologią głosu oraz wzmacniania więzi pomiędzy środowiskami twórczymi i edukacyjnymi powiązanymi z pracą głosem. Stowarzyszenie organizuje warsztaty dla nauczycieli - członków stowarzyszenia w miejscu prowadzenia swojej działalności oraz wyjazdowe, a także konferencje na temat głosu skierowane do lekarzy, wokalistów, foniatrów, logopedów i innych osób pracujących głosem i z głosem. Konferencje naukowe organizowane są przy współudziale Akademii Muzycznej. Ponadto stowarzyszenie organizuje obozy artystyczne dla dzieci połączone z wypoczynkiem. Głównym celem obozów jest kształcenie głosu dzieci. Stowarzyszenie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Czy stowarzyszenie może korzystać ze zwolnienia VAT w stosunku do organizowanych warsztatów i konferencji, jako działalności szkoleniowej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT?

Czy organizacja obozów dla dzieci będzie objęta procedurą VAT marża?

Jak prawidłowo należy opodatkować VAT poszczególne formy działalności?

Czy to, że w warsztatach będą brać udział nauczyciele, wyłącznie członkowie stowarzyszenia, ma wpływ na możliwość zastosowania zwolnienia w VAT? Co w przypadku gdy warsztaty organizowane są dla wokalistów, a wykładowcami są nauczyciele obcokrajowcy?

W ramach warsztatów odbywają się tylko zajęcia. Stowarzyszenie nie pokrywa kosztów pobytu, ani nauczycieli, ani wokalistów.

Czy na opodatkowanie będzie miała wpływ odpłatność za organizowane obozy artystyczne, czy warsztaty lub konferencje?

W większości przypadków wszystkie formy są częściowo odpłatne, ale zdarzają się warsztaty i konferencje, w przypadku których stowarzyszenie pokrywa całość kosztów ich realizacji. Odpłatność stanowi zwrot kosztów, a Stowarzyszenie nie osiąga zysków z tej działalności. Jeżeli wystąpi nadwyżka, to w całości jest przeznaczana na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli na działalność kulturalną. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową OPP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?