Czy stosując wskaźnik prewspółczynnika, instytucja począwszy od 2016 r. musi korygować VAT od inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako samorządowa instytucja kultury do końca zeszłego roku odliczaliśmy całkowity VAT. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. do u.p.t.u. art. 86 ust. 2a, instytucja wprowadziła nowe zasady odliczania VAT naliczonego, związanego z zakupami towarów i usług dotyczącymi zarówno sprzedaży opodatkowanej i nieodpłatnej od podatku należnego, korzystając z postanowień rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników- postanowienia § 4. W 2012 r. instytucja przeprowadziła modernizację i inwestycje w swoim budynku - oddana do użytkowania w 2012 r. - od inwestycji odliczyła 100% VAT w świetle obowiązujących wtedy przepisów.

Czy stosując wskaźnik prewspółczynnika od 2016 r., instytucja począwszy od 2016 r. musi korygować VAT od ww. inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access