Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stosowanie art. 12 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. musi być zgodne z ustaleniami planu miejscowego?

Inwestor posiada działkę o szerokości mniejszej niż 16m. Zamierza wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny z zastosowaniem odległości 1,5m od granicy. Obowiązujący plan miejscowy dopuszcza możliwość zabudowy w granicy, lecz nie w odległości 1,5m.

Czy w takim przypadku konieczne jest spełnienie ustaleń planu miejscowego dla działki o szerokości 16m?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację