Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis przejściowy zamieszczony w art. 10 ustawy z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751) dotyczy wyłącznie "dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy", co oznacza, iż nie obejmuje on swoim zakresem towarów oraz usług, które nie były wymieniony w tych załącznikach, a których dotyczy wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (tj. towary i usługi objęte wprowadzonym załącznikiem nr 15, np. węgiel kamienny). Jednocześnie ustawa zmieniająca nie wprowadziła innych przepisów przejściowych odnośnie takich sytuacji. Wobec powyższego, pojawiła się wątpliwość, czy w przypadku, gdy dostawa towaru lub świadczenie usługi, o których mowa powyżej (np. węgla kamiennego) nastąpiła przed 1.11.2019 r., a faktura zostanie wystawiona po 1.11.2019 r. to czy na fakturze tej należy obowiązkowo umieścić oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację