Czy staż pracy w bibliotece publicznej zalicza się nauczycielowi do stażu pracy, za który przysługuje nauczycielowi dodatek za... - OpenLEX

Czy staż pracy w bibliotece publicznej zalicza się nauczycielowi do stażu pracy, za który przysługuje nauczycielowi dodatek za wysługę lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2018 r.

PYTANIE

Od 01.09.2018 r. zatrudniliśmy nauczyciela w szkole podstawowej (prowadzonej przez gminną jednostkę samorządową) w wymiarze 5/30 etatu. Nauczyciel jest jednocześnie zatrudniony w Bibliotece Publicznej (prowadzonej przez tę samą gminę) w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku bibliotekarza. Biblioteka jest podstawowym miejscem pracy nauczyciela i tam ma wypłacany dodatek za wysługę lat. Nauczyciel w naszej szkole również przedłożył świadectwa pracy potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie, za które ma wypłacany dodatek stażowy w Bibliotece. Czy powinniśmy zaliczyć te okresy zatrudnienia do stażu pracy i wypłacać nauczycielowi dodatek za wysługę lat? Na podstawie jakich przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?