Czy stawka ryczałtu ma być jednakowa dla montażu reklamy i usługi transportowej jako kompleksowa czynność?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient prowadzi działalność gospodarczą. Rozlicza się ryczałtem. Świadczy usługi montażu reklam w całej Polsce. Firma dla której świadczy usługę jako podwykonawca nakazała mu aby fakturował w osobnych pozycjach 1. montaż reklamy 2. transport. Wiadomo aby zamontować reklamę musi ją tam zawieść.

Czy stawka ryczałtu ma być jednakowa dla montażu reklamy i usługi transportowej jako kompleksowa czynność? Czy też każda z tych pozycji ma być rozliczona osobną stawką ryczałtu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX