Czy stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca skierował wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o objęcie pracownika samorządowego leczeniem odwykowym.

Czy pracodawca może zwolnić tego pracownika, jeżeli - pomimo uczęszczania na terapię - pracownik regulararnie przychodzi do pracy pod wpływem alkohaolu lub spożywa alkohol w godzinach pracy i rażąco zaniedbuje obowiązki pracownicze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX