Czy statut sołectwa może zawierać postanowienie, że wybór sołtysa będzie odbywał się w głosowaniu jawnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy statut jednostki pomocniczej (sołectwa) może zawierać postanowienie, że wybór sołtysa będzie odbywał się w głosowaniu jawnym?

Czy istnieją przepisy, które przeciwstawiają się takiemu rozwiązaniu?

Czy statut jednostki pomocniczej stanowi akt prawa miejscowego podlegającego publikacji w dzienniku urzędowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX