Czy statut jednostki samorządu terytorialnego powinien zawierać uregulowania dotyczące petycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Żadna z samorządowych ustaw ustrojowych nie wymienia zamkniętego katalogu regulacji, które powinien zawierać statut JST.

Czy powinien zawierać zapisy dotyczące wnoszenia petycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX