Czy starostwo powiatowe musi bezwzględnie ukarać pracownika, jeśli otrzymało od organu II instancji postanowienie o stwierdzeniu bezczynności oraz drugie – postanowienie o stwierdzeniu bezczynności z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na niedotrzymanie terminu do załatwienia sprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starostwo Powiatowe otrzymało od organu II instancji postanowienie o stwierdzeniu bezczynności oraz drugie – postanowienie o stwierdzeniu bezczynności z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na niedotrzymanie terminu do załatwienia sprawy.

Czy pracodawca, na podstawie art. 38 KPA, musi bezwzględnie ukarać pracownika poprzez założenie na niego kary upomnienia lub nagany, zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy?

Czy pracodawca nakładając na pracownika karę upomnienia lub nagany termin określony w art. 109 § 1 (kara nie może być zastosowana po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia) oblicza od daty wpływu do urzędu postanowienia II instancji czy też od czasu faktycznego dopuszczenia się przewinienia?

W praktyce często bywa tak, że postanowienie organu II instancji wpływa do pracodawcy w terminie znacznie przekraczającym 3 miesiące od czasu faktycznego dopuszczenia się przewinienia przez pracownika.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access