Czy starosta zlecając wykonanie operatów leśnych podmiotowi zewnętrznemu powinien również udostępnić mu nieodpłatnie dane z... - OpenLEX

Czy starosta zlecając wykonanie operatów leśnych podmiotowi zewnętrznemu powinien również udostępnić mu nieodpłatnie dane z zasobu PODGiK ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z art. 21 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) – dalej u.l. starosta zlecając wykonanie operatów leśnych podmiotowi zewnętrznemu, powinien również udostępnić mu nieodpłatnie dane z zasobu PODGiK?

Czy zadanie polegające na zleceniu wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu jest zadaniem publicznym starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX