Czy starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przy nabywaniu nieruchomości do zasobu, którym gospodaruje, ma... - OpenLEX

Czy starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przy nabywaniu nieruchomości do zasobu, którym gospodaruje, ma obowiązek uzyskania zgód lub upoważnień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przy nabywaniu nieruchomości do zasobu, którym gospodaruje w oparciu o przepisy ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) – dalej u.g.n., których wartość przekracza 5.000.000,00 zł ma obowiązek uzyskania innych niż wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 7 u.g.n. zgód lub uzyskania upoważnień np. od Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do dokonania tej czynności prawnej?

Np. w oparciu o odrębne przepisy: ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) lub ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.z 2021 r. poz. 1933).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX