Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r.

PYTANIE

Czy starosta wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie drogi, na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d. powinien zawsze żądać od wnioskodawcy projektu organizacji ruchu, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - dalej r.s.w.z.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?