Czy Starosta winien w sytuacji nie stwierdzenia przerwy ponad 3 letniej w budowie umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe na... - OpenLEX

Czy Starosta winien w sytuacji nie stwierdzenia przerwy ponad 3 letniej w budowie umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe na podstawie art.105 k.p.a., czy też winien odmówić wygaszenia decyzji w trybie art.162 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona (nie inwestor) prowadzonej inwestycji wniosła do PINB o przeprowadzenie postępowania i wystąpienie do Starosty o wygaszenie w całości pozwolenia na budowę. PINB w trybie art. 65 k.p.a przekazał Staroście wniosek strony wraz z kopią protokołu oględzin i dziennika budowy wskazując, że z wpisów w dzienniku budowy nie wynika, aby przerwa w pracach trwała ponad 3 lata. Strona jako dowód, że przerwa w robotach trwała dłużej niż 3 lata dołączyła zdjęcia. Starosta wszczął postępowanie. Ze zgromadzonego materiału dowodowego (dodatkowe przesłuchania świadków i kierownika budowy), iż pomimo pozornej sprzeczności zdjęć z zapisami w dzienniku budowy, z uwagi na zakres analizowanych spornych robót ( roboty ziemne), nie stwierdził, by nastąpiła przerwa w pracach trwająca ponad 3 lata.

Czy Starosta winien w tej sytuacji umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe na podstawie art.105 k.p.a., czy też winien odmówić wygaszenia decyzji w trybie art.162 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?