Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta rejestrując sprzęt pływający do amatorskiego połowu ryb może wymagać dostarczenia świadectwa zdolności żeglugowej obiektu pływającego jako dokumentu potwierdzającego spełnianie przez obiekt (statek) zasad bezpieczeństwa przy jego wykorzystywaniu do połowu ryb i od dostarczania tego dokumentu uzależnić możliwość rejestracji? Czy brak możliwości zachowania przez obiekt pływający zasad bezpieczeństwa przy jego użytkowaniu na potrzeby połowu ryb może być podstawą odmowy rejestracji, w jaki sposób oceniać spełnianie wymogów bezpieczeństwa?

Sprawa dotyczy wniosku o rejestrację tratwy bez napędu, która jest pomostem pływającym, nie zapewnia możliwości zachowania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa na akwenach wodnych (przemieszczaniu obiektu) oraz podczas połowu ryb. Obiekt zwany tratwą miałby być użytkowany na jeziorach. W ocenie urzędu brak jest możliwości bezpiecznego przemieszczania i użytkowania obiektu do połowu ryb na jeziorze, tratwę należy traktować jako statek rzeczny co wyklucza możliwość jego bezpiecznego użytkowania na terenie akwenów wodnych. Powoduje to, iż obiekt może być bezpiecznie użytkowany tylko w sytuacji trwałego zakotwiczenia.

Czy właściwszym rozwiązaniem jest odmowa rejestracji z uwagi na bezpieczeństwo, czy potraktowanie wniosku jako dotyczącego urządzenia wodnego i przekazanie go do właściwego urzędu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?