Czy starosta powinien zobowiązać wnioskodawcę do zamontowania kroćców pomiarowych, jeżeli ten twierdzi, że nie ma do tego... - OpenLEX

Czy starosta powinien zobowiązać wnioskodawcę do zamontowania kroćców pomiarowych, jeżeli ten twierdzi, że nie ma do tego warunków technicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zwróciła się do starosty o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z silosów o pojemności powyżej 50 m3. Jednocześnie wnioskuje o odstępstwo zakresu wykonania pomiarów wielkości emisji i zainstalowania kroćców pomiarowych ze względu na brak technicznych możliwości.

W związku z powyższym, czy starosta powinien zobowiązać wnioskodawcę do zamontowania kroćców po wstępnym uzgodnieniu z WIOŚ?

Czy starosta powinien ująć wielkości emisji w Mg/rok i kg/h dla pyłu ogólnego, PM10 i PM2,5?

Czy w decyzji wpisać wyłącznie emisję z pyłu całkowitego i PM10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX