Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel lasu dokonał pozyskania drewna niezgodnego z uproszczonym planem urządzenia lasu. O wyczerpaniu dopuszczalnej masy drewna do pozyskania oraz o braku możliwości dalszego pozyskania był wcześniej poinformowany. Stan lasu nie uzasadniał np. konieczności wykonania cięć sanitarnych. Starosta sporządził protokół stwierdzający nielegalne pozyskanie, opisując pozyskane drewno.

Czy starosta powinien wystąpić do organów ścigania (policja) o prowadzenie dalszego postępowania w celu ukarania właściciela w oparciu o art. 158 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – dalej k.w., czy też sam powinien wystąpić do sądu o takie ukaranie?

Kto i w jaki sposób ma dokonać zabezpieczenia pozyskanego drewna do czasu wydania wyroku sądu?

Jeżeli starosta powinien wydać decyzję o zabezpieczeniu drewna, to jaka powinna być podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?