Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy starosta powinien wydać zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach: 15 01 10, 15 01 11, 17 01 06, 17 01 81, 17 01 82, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 06 05, 17 08 02, 17 09 02 w PSZOK prowadzonym przez przedsiębiorcę? Czy przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów o kodach 17 04 05 (żelazo i stal) i 17 04 07 (mieszaniny metali) przedsiębiorca musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?