Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2017 r.

PYTANIE

Starosta zgodnie z art. 181 ust. 2 pkt 1 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. może rozwiązać spółkę wodną, jeżeli działalność spółki narusza prawo albo statut. Mamy do czynienia ze spółką wodną, która nie prowadzi działalności statutowej, nie funkcjonują organy spółki, ale spółka dysponuje majątkiem w postaci działki budowlanej. W związku z faktem, iż procedura rozwiązania spółki nie jest precyzyjnie określona w przepisach pr. wod., proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

Czy starosta powinien wydać decyzję o rozwiązaniu spółki wodnej z chwilą zakończenia procesu likwidacyjnego i jednocześnie w tej samej decyzji wyznaczyć likwidatora spółki i jego wynagrodzenie (art. 182 ust. 1, 3 i 5 pr. wod.)?

W jakiej formie następuje zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora w przypadku rozwiązania spółki przez starostę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?