Czy starosta powinien wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, jeżeli poziomy dźwięku wyrażone w LAeqD wyniosły w pkt 1 -... - OpenLEX

Czy starosta powinien wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, jeżeli poziomy dźwięku wyrażone w LAeqD wyniosły w pkt 1 - 40,4 dB, w pkt 2 - 51,6 dB?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2020 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

WIOŚ wykonał pomiary emisji hałasu w przedsiębiorstwie. Poziom hałasu został zmierzony podczas pracy poszczególnych urządzeń w dwóch punktach zlokalizowanych na terenie posesji. Badania wykazały, że poziomy dźwięku wyrażone w LAeqD wyniosły w pkt 1 - 40,4 dB, w pkt 2 - 51,6 dB. W najbliższym otoczeniu zakładu znajdują się:

·

od strony północnej i wschodniej - teren niezabudowany, dalej teren leśny,

·

od strony zachodniej - zabudowa jednorodzinna w granicy z zakładem,

·

od strony południowej - teren przemysłowy.

Informację taką wraz ze sprawozdaniem przekazał WIOŚ do starosty jako organu właściwego w sprawie oceny stanu akustycznego środowiska i określenia zasadności wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu przedsiębiorstwa.

Co ma zrobić starosta?

Czy starosta powinien wydać decyzję?

Jeżeli tak, to na podstawie jakiego przepisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX